Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit
Naam: Kidswarehouse
Vestigingsadres: Kwadijk 43a, 1471CC Kwadijk
Telefoonnummer: 06-50633665 / 06-50633919
E-mail adres: info@kidswarehouse.nl
Website: www.kidswarehouse.nl
KvK nummer: 51912473
BTW identificatienummer: NL191455349B01
Bank: NL40INGB0006007674

Artikel 2 – Reservering
1. Om er zeker van te zijn dat het geboortebord van uw keuze beschikbaar is omstreeks de vermoedelijke bevallingsdatum bieden wij u de mogelijkheid het betreffende geboortebord te reserveren. Wij houden het geboortebord dan 2 weken voor en 2 weken na de vermoedelijke bevallingsdatum voor u vast. Reserveren van een geboortebord kan alleen bij een huurperiode van minimaal 2 weken. De reserveringskosten bedragen € 10,00. De reserveringskosten dienen na bevestiging van de reservering te worden voldaan.

Artikel 3 – Huur
1. De huurperiode gaat in na het ophalen van het geboortebord. De verschuldigde huurkosten worden vooraf voldaan.
2. De borden kunnen 7 dagen per week opgehaald en geretourneerd worden, uitsluitend na telefonische afspraak via tel.nr. 06-50633665 / 06-50633919.
3. De geboorteborden blijven te allen tijden eigendom van Kidswarehouse. Het is niet toegestaan de geboorteborden aan derden te verhuren.
4. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan de geboorteborden van Kidswarehouse zoals: gaten boren, teksten en of namen aan brengen etc.
5. U dient het geboortebord tijdens de huurperiode te beschermen tegen noodweer en vandalisme en andere omstandigheden die schade en of vermissing tot gevolg hebben.
6. Wanneer het geboortebord niet op tijd wordt geretourneerd, zal Kidswarehouse een bedrag van € 2,50 per dag rekenen. Het totaalbedrag wordt met de borgsom verrekend (zie artikel 4.1).


Artikel 4 – Borgsom
1. Naast de huurkosten van het geboortebord vraagt Kidswarehouse een borg van
€ 50,00, welke vooraf wordt voldaan. Deze borgsom zal aan u worden teruggestort op uw rekening nadat het geboortebord in goede staat is geretourneerd.

Artikel 5 - Diefstal en/of schade
1. Bij vermissing of het niet retourneren van het geboortebord zal de borg in zijn geheel aan Kidswarehouse toekomen.
2. Bij schade aan het geboortebord zullen de kosten van de herstelwerkzaamheden worden verhaald op de huurder. De door de huurder te betalen kosten zullen nooit meer bedragen dan de betaalde borg.
3. Kidswarehouse onderhoudt zelf haar geboorteborden. Het is de huurder niet toegestaan om zelf herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Artikel 6 - Verlenging
1. Indien u de huurperiode wilt verlengen, kan dit alleen na overleg als het geboortebord niet al door een ander gereserveerd is.

Artikel 7 - Annulering
Indien de reservering wordt geannuleerd in de periode 2 weken voor en 2 weken na de opgegeven bevallingsdatum zal het door de huurder betaalde bedrag aan Kidswarehouse toekomen, tenzij de annulering het gevolg is van medische oorzaken m.b.t. de geboorte.

Artikel 8 – Betaalmethode
1. U kunt de verschuldigde bedragen op de volgende manieren voldoen:
- IDEAL, via uw eigen vertrouwde bankomgeving
- Overschrijving, op rekeningnummer 6007674 (ING) ten name van
- Kidswarehouse.

Artikel 9 – Producten
1. Ieder aangeboden product is zo nauwkeuring mogelijk omschreven. Als Kidswarehouse gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Kidswarehouse niet.

Artikel 10 – Herroepingsrecht
1. De koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.
2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product dient in originele staat en verpakking aan Kidswarehouse geretourneerd te worden.

Artikel 11 – Retournering
1. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
2. Het door de koper betaalde bedrag voor het product zal door Kidswarehouse zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de retourzending terugbetaald worden.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Producten welke in opdracht van de koper vervaardigd zijn en dus persoonlijk van aard zijn, bijvoorbeeld bedrukt textiel, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 13 – Levering
1. Kidswarehouse neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Kidswarehouse kenbaar heeft gemaakt.
3. Kidswarehouse zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Kidswarehouse het bedrag van de niet ontvangen producten dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding terugbetalen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klachten dienen binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Kidswarehouse, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Kidswarehouse ingediende klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kidswarehouse binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Kwadijk, juli 2011.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Artikel 1 – Identiteit
Naam: Kidswarehouse
Vestigingsadres: Kwadijk 43a, 1471CC Kwadijk
Telefoonnummer: 06-50633665 / 06-50633919
E-mail adres: info@kidswarehouse.nl
Website: www.kidswarehouse.nl
KvK nummer: 51912473
BTW identificatienummer: NL191455349B01
Bank: ING 6007674

Artikel 2 – Reservering
1. Om er zeker van te zijn dat het geboortebord van uw keuze beschikbaar is omstreeks de vermoedelijke bevallingsdatum bieden wij u de mogelijkheid het betreffende geboortebord te reserveren. Wij houden het geboortebord dan 2 weken voor en 2 weken na de vermoedelijke bevallingsdatum voor u vast. Reserveren van een geboortebord kan alleen bij een huurperiode van minimaal 2 weken. De reserveringskosten bedragen € 10,00. De reserveringskosten dienen na bevestiging van de reservering te worden voldaan.

Artikel 3 – Huur
1. De huurperiode gaat in na het ophalen van het geboortebord. De verschuldigde huurkosten worden vooraf voldaan.
2. De borden kunnen 7 dagen per week opgehaald en geretourneerd worden, uitsluitend na telefonische afspraak via tel.nr. 06-50633665 / 06-50633919.
3. De geboorteborden blijven te allen tijden eigendom van Kidswarehouse. Het is niet toegestaan de geboorteborden aan derden te verhuren.
4. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan de geboorteborden van Kidswarehouse zoals: gaten boren, teksten en of namen aan brengen etc.
5. U dient het geboortebord tijdens de huurperiode te beschermen tegen noodweer en vandalisme en andere omstandigheden die schade en of vermissing tot gevolg hebben.
6. Wanneer het geboortebord niet op tijd wordt geretourneerd, zal Kidswarehouse een bedrag van € 2,50 per dag rekenen. Het totaalbedrag wordt met de borgsom verrekend (zie artikel 4.1).


Artikel 4 – Borgsom
1. Naast de huurkosten van het geboortebord vraagt Kidswarehouse een borg van
€ 50,00, welke vooraf wordt voldaan. Deze borgsom zal aan u worden teruggestort op uw rekening nadat het geboortebord in goede staat is geretourneerd.

Artikel 5 - Diefstal en/of schade
1. Bij vermissing of het niet retourneren van het geboortebord zal de borg in zijn geheel aan Kidswarehouse toekomen.
2. Bij schade aan het geboortebord zullen de kosten van de herstelwerkzaamheden worden verhaald op de huurder. De door de huurder te betalen kosten zullen nooit meer bedragen dan de betaalde borg.
3. Kidswarehouse onderhoudt zelf haar geboorteborden. Het is de huurder niet toegestaan om zelf herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Artikel 6 - Verlenging
1. Indien u de huurperiode wilt verlengen, kan dit alleen na overleg als het geboortebord niet al door een ander gereserveerd is.

Artikel 7 - Annulering
Indien de reservering wordt geannuleerd in de periode 2 weken voor en 2 weken na de opgegeven bevallingsdatum zal het door de huurder betaalde bedrag aan Kidswarehouse toekomen, tenzij de annulering het gevolg is van medische oorzaken m.b.t. de geboorte.

Artikel 8 – Betaalmethode
1. U kunt de verschuldigde bedragen op de volgende manieren voldoen:
- IDEAL, via uw eigen vertrouwde bankomgeving
- Overschrijving, op rekeningnummer 6007674 (ING) ten name van
- Kidswarehouse.

Artikel 9 – Producten
1. Ieder aangeboden product is zo nauwkeuring mogelijk omschreven. Als Kidswarehouse gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Kidswarehouse niet.

Artikel 10 – Herroepingsrecht
1. De koper heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper.
2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product dient in originele staat en verpakking aan Kidswarehouse geretourneerd te worden.

Artikel 11 – Retournering
1. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
2. Het door de koper betaalde bedrag voor het product zal door Kidswarehouse zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de retourzending terugbetaald worden.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Producten welke in opdracht van de koper vervaardigd zijn en dus persoonlijk van aard zijn, bijvoorbeeld bedrukt textiel, kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 13 – Levering
1. Kidswarehouse neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Kidswarehouse kenbaar heeft gemaakt.
3. Kidswarehouse zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Kidswarehouse het bedrag van de niet ontvangen producten dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding terugbetalen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Klachten dienen binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Kidswarehouse, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Kidswarehouse ingediende klachten worden binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kidswarehouse binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Kwadijk, juli 2011.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.